Focus on Children

 • Character & Discipline
 • Leadership & Responsibility
 • Effective Communication
 • Time & Task Management
 • Motivation for Excellence
 • Instill Family Values
 • Caring & Loving Parents
 • Traditional Vedic Culture
 • Devotional Living

Activities

 • Children Presentations
 • iGokulam Learning Center
 • Software Development
 • Bhajaneeya Singing Group
 • Vadya Instruments Group
 • Bhajan CD Releases
 • Prison Outreach Project
 • Food For poor Project
 • Health & Environment
 • Cow Protection Project
 • Dramas & Dances
 • Family Picnics

Contact & About Us

Quick Links

Slokas


BS 03 - 5.15 Vamangad Asrjat Visnum

Brahma Samhita Class- 04: 29 Cintamani Prakara

GBVS - Brahma Samhita - Verses 30, 31

Brahma Samhita - 11 (36) - Yad Bhava Bhavita

All Slokas sorted by Title

 Sloka IDSloka TitleRefGradeVIDEO
1SB-42 Aadara ParicaryaayaamG2
2OS-28 Aahaara Suddhau Sattva Suddhih7.26.2G2
3SB-24 Abhyarthitas Tada TasmaiG2
4OV-18 Acarya Dharmam22G2
5SB-13 Acaryam Mam VijaniyanG2
6OS-27 Acharyam Etad Dhi Manusya Loke38G2
7OS-08 Acyutam Keshavam1G0
8SB-23 Adhyatmika Adibhir DukhairG2
9OV-65 Adiksitasya VamoruG2
10BS-08 Advaitam Acyutam Anadim (33)5.33G3Watch Video (1)
11BS-26 Agnir mahi gaganam (51)5.51G2
12OV-34 Agre Kurunaam Atha PaandaG2
13BG-11 Aham Sarvasya Prabhavo10.8G1
14OS-29 Ahara Nidra Bhaya Maithunam CaG2
15OS-25 Ahimsa Prathamam PushpamG3
16SB-21 Ahimsa Satyam AsteyamG2
17SB-12 Aho Bhagyam Aho BhagyamG2
18OV-59 Aho Tat ParamanandaG2
19BS-06 Aloka-Candraka (31)5.31G3Watch Video (1)
20CC-04 Alyabhilasita sunyamMad. 19.167G2
21CC-41 Amara bhaktera pujaG2
22BS-17 Ananda Cinmaya (42)5.42G3
23BS-12 Ananda Cinmaya Rasa (37)5.37G3Watch Video (1)
24OS-14 Ananta Samsara Samudra TaraVerse 1G2
25GB-22 Ananya Sevakam Atmani VedanamG2
26BG-18 Ananyas Cintayano Mam9.22G1
27OV-51 Anaradhya Radha Padambhoja RenumG2
28BS-07 Angani Yasya Sakalendriya (32)5.32G3Watch Video (1)
29OV-45 Antargato Api VedaanaamG2
30SB-47 Anujanihi Mam Krishna10.14.39G2
31BG-56 Apareyam itas tv anyamG1
32SA-08 Aslisya Va Pada Ratam Pinastu MamG2
33OV-49 Asurya Nama Te LokaG2
34UP-02 Atyahara Prayasas CaG3
35BG-09 Avajananti Mam Mudha9.11G1
36SA-05 Ayi Nanda Tanuja KinkaramG2
37BG-26 Ayuh Sattva - Triple Sloka17.8-10G1
38SB-51 Barhapidam Nata Vara VapuhG2
39OS-05 Bhaja Govindam Bhaja Govindam1G2
40OV-54 Bhajananda Samye ApiG2
41CC-37 Bhajanera madhye sresthaG2
42CC-14 Bhakta ama preme bandhiMad. 25. 127G2
43CC-30 Bhakta pada dhuli araMad. 22.47G2
44CC-44 Bhakti sadhana sresthaG2
45OS-30 Bhaktir Evainam NayatiG2
46OV-64 Bhaktis Tu Bhagavad BhkataG2
47BG-50 Bhaktya mam abhijanatiG1
48CC-01 Bharata bhumiteAdi 9.41G2
49BS-24 Bhasvan yathasma (49)5.49G2
50CC-19 Bhukti mukti sprha yavatMad. 19.176G2
51BG-55 Bhumir apo analo vayuhG1
52CC-39 Bolo krsna bhajo krsnaG2
53CC-09 Brahma anga kanti tanraMad. 20.159G2
54BG-53 Brahmana Kshatriya VishamG1
55CC-26 Brahmanda bharamite konaG2
56CC-28 Caitanya nityanandeG2
57BG-52 Catur Varnyam Maya SrstamG1
58SA-01 Ceto Darpana Marjanam Bhava MahaG2
59BG-03 Chatur Vidha Bhajante Mam7.16G1
60BS-04 Cintamani Prakara Sadmasu (29)5.29G3Watch Video (1)
61SB-32 Daakinyo Yaatudhaanyas CaG2
62UP-04 Dadati PratigrhnatiG3
63BG-06 Daivi Hy Esa Gunamayi7.14G1
64BG-44 Datavyam iti yad danamG1
65OV-20 Deva Siddha Mukta YuktaG2
66SB-11 Devarsi BhutaptaG2
67CC-31 Devarsi bhutaptaG2
68OV-47 Devi Krishna Mayi ProktaG2
69CC-08 Dharmacari madhye bahutaMad. 19.147-148G2
70BS-28 Dharmo 'tha pāpa-nicayaḥ (53) 5.53G2
71BS-21 Dipacir eva dadhi (46)5.46G2
72VM-08 Divya kavya natakadiG2
73UP-06 Drstaih Svabhava JanitairG3
74CC-52 Eka anga sadhe kehaG2
75CC-22 Eka krsna name kareMad. 15.107G2
76GB-05 Ekam Devam GovindamG2
77OS-04 Ekam Sastram Devaki Putra GitamG2
78BS-10 Eko Apy Asau Racayitum (35)5.35G3Watch Video (1)
79OV-02 Etat Tulasi Patram1G2
80SB-31 Ete Camsa Kalah PumsahG2
81BG-41 Evam Satata Yukta YeG1
82OV-11 Gange Ca Yamuna1G0
83OS-03 Go-Koti Danam Grahane KhagasyaG2
84BS-18 Goloka Namni Nija Dhamni (43)5.43G3
85GB-28 Goloka Sundari Kanyaka SakhyamG2
86OS-16 Golokam Ca ParityajyaG2
87OV-38 Gopi Chandana LiptangamG2
88CC-27 Gramya katha na sunibeG2
89SB-49 Gunatmanas Te Api Gunan Vimatum10.14.7G3
90OS-19 Gurur Brahma Guru VishnuhG0
91GB-03 Hare Krishnam Govindam3G2
92OV-14 Hare Nama Krsna NamaText 23G3
93OV-27 Harer Nama Harer Nama3G2
94GB-25 Hari Dasa Giri Raja GovardhanamG2
95OV-01 He Krishna Karuna Sindho104G0
96OS-09 Hiranmayena Patrena15G2
97OS-24 Idam Sariram Parinama Pesalam37G3
98DA-05 Idam Te MukhambhojamG2
99OV-41 Isavasyam Idam SarvamG2
100BS-01 Ishwara Parama Krishna (01)5.1G2Watch Video (1)
Watch Video (2)
101CC-11 Ishwara swarupa bhaktaAdi 1.61G2
102DA-03 Itidrk Sva Lilabhir AnandaG2
103OS-26 Jaanami DharmamG2
104OS-12 Jalaja Nava LakshaniG2
105OV-52 Janame Janame Saba Pita MataG2
106SB-48 Jananta Eva Janantu10.14.38G2
107SB-01 Janmady Asya Yato1.1.1G2
108OV-70 Janmana Jayate SudrahG2
109OV-06 Jaya Radhe Jaya Krishna7.60G2
110SB-55 Jayati Jana NivasoG2
111VM-07 Jivann Eva Mrta Prayo5.25G2
112CC-05 Jivera svarupa hayaMad. 20.108G2
113OV-63 Jivitam Vishnu BhaktasyaG2
114CC-17 Jnana karma yoga dharmeAdi 17.75G2
115VM-09 Ka Tava Kanta Kas Tava Tanayah6.98G2
116BG-08 Kamais Tais Tair Hrita Jnana7.20G1
117OS-31 Kamam Tulikaya Karena HarinaG2
118OV-21 Kanaka KaminiG2
119GB-13 Kanda Kanda SasthiramG2
120CC-16 Kande bole ohe krishnaG2
121VM-01 Kara Tala Kalita Kapolo3.55G3
122OV-37 Karma Kanda Jnana KandaG2
123UP-10 Karmibhyah Parito HarehG3
124VM-06 Khaga Vrindam Pasu Vrindam7.28G2
125CC-40 Khanda khanda deha moraG2
126CC-21 Kiba vipra kiba nyasiMad. 8.128G2
127OV-32 Kim Brumo Anyatra KunthiG2
128SB-37 Kim Va Yogena SankhyenaG2
129OV-09 Kinkini Valaya Nupura DhariG2
130CC-53 Kona bhagye karo samsaraG2
131GB-27 Koti Sundaram Goloka VasamG2
132CC-13 Krishna bhakti janma mulaMad. 22.83G2
133CC-12 Krishna bhuli sei jivaMad. 20.117G2
134CC-03 Krishna mantra haite habeAdi 7.73G2
135OV-24 Krishnam Smaran JanamG3
136OV-48 Krishnam Smaran Janam CasyaG2
137GB-02 Krishnaya Govindaya2G2
138SB-14 Krishnaya VasudevayaG2
139OV-71 Krsna Krsna Krsna Ity Anta KaleG2
140OV-25 Krsna Prasadena Samasta Saila1G2
141SB-29 Krsna Varnam TvisakrsnamG2
142CC-38 Krsna bhakta niskamaG2
143CC-34 Krsna bhakti rasa bhavita matihMad. 8.70G2
144OV-12 Krsna krsna krsna krsnaG2
145CC-42 Krsna nama maha mantreraG2
146CC-20 Krsna tattva bhakti tattvaMad. 25.265G2
147CC-47 Krsna yadi chute bhakteG2
148CC-06 Krsna yadi krpa kareMad. 22:47G2
149UP-11 Krsnas yocchaih pranaya vasatih2G2
150UP-05 Krsneti Yasya GiriG3
151OV-10 Krsneti Yasya Giri Tam Manasa231.17G2
152BS-20 Ksiram yatha dadhi (45)5.45G2
153DA-07 Kuveratmajau Baddha MurtyaivaG2
154SB-15 Kvacid Rajamsi VimameG2
155CC-36 Loka dharma veda dharmaAdi. 1166-169G3
156VM-05 Ma Kuru Karma Na Yogam7.9G2
157BG-12 Mac Citta Mad Gata Prana10.9G1
158BG-48 Mac cittah sarva durganiG1
159VM-03 Maha Diptam Maha Ramyam7.62G2
160OV-03 Maha Prasade Govinde1G2
161CC-46 Mahat krpa bina konaG2
162BG-23 Mam Upetya Punar Janma8.15G1
163BG-01 Man Mana Bhava Mad Bhakto9.34G1
164GB-21 Mangalam Sri Gurum Suka PadamG2
165BG-10 Manushyanam Sahasreshu7.3G1
166SB-54 Matir Na Krsne ParatahG2
167BG-05 Maya Tatatvam Idam Sarvam9.4G1
168BS-16 Maya hi yasya (41)5.41G3
169BG-42 Mayy Avesya Mano Ye MamG1
170OS-11 Mukam Karoti Vacalam1G2
171SA-04 Na Dhanam Na Janam Na SundarimG2
172SB-22 Na Kincit Sadhavo DhiraG2
173OV-66 Na Nama Sadrsam JnanamG2
174SB-17 Na Paramesthyam Na Mahendra DhisnyamG2
175BG-27 Na Tad Bhaasayate Suryo15.6G1
176BG-32 Na Tvevaaham Jaatu Naasam2.12G1
177OV-58 Naham Atmanam AsaseG2
178OS-13 Naham Vande4G3
179OS-18 Naham Vasami VaikuntheG2
180CC-35 Naham vipro na ca nara patirMad. 13.80G2
181BG-43 Nainam Chindati SastraniG1
182OS-10 Nama Cintamanih KrishnasG2
183SA-02 Nama Nama Kari BahudhaG2
184SB-03 Nama Sankirtanam YasyaG2
185OV-56 Nama SankitanamG2
186CC-32 Nama vinu kali kaleMad. 24.187G2
187OV-68 Namaiva Karanam JantorG2
188OV-67 Namaiva Parama MuktirG2
189DA-01 Namamisvaram Saccidananda RupamG2
190GB-04 Namas Te Guru DevayaG2
191OV-05 Namas Te Narasimhaya11G2
192DA-08 Namaste Stu Damne SphuradG2
193SB-45 Namo Anantaya Brhate10.85.39G2
194DA-06 Namo Deva Damodara AnandaG2
195OV-28 Namo Vedanta VedyaayaText 22G2
196CC-45 Namo brahmanya devayaG2
197OS-23 Narayana JagannathaG2
198OS-21 Narayano Api Vikrtim YatiG2
199OS-15 Nasta Dharme Na5G2
200SB-05 Nayam Sukhapo BhagavaG2
201SA-06 Nayanam Galad Asru DharayaG2
202SB-06 Nigama Kalpa TarorG2
203SB-10 Nimna Ganam Yatha GangaG2
204SB-16 Nirapeksham Munim SantamG2
205CC-24 Nitya bandha krsna haiteAntya 6.236G2
206CC-49 Nitya siddha krsna premaMad. 8.70G2
207OV-39 Nityam Karoti Yah PapiG2
208BG-35 Niyatam Kuru Karma Tvam3.8G1
209SB-56 No AudioG2
210SB-27 Nr-Deham Adyam SulabhamG2
211SB-39 Nunam Pramattah Kurute VikarmaG2
212GB-11 Odi Odi Odi OdiG2
213GB-18 Odu Odu Odu OduG2
214OV-08 Om Ajnana-TimiranthasyaG0
215SB-52 Om Namas Tubhyam BhagavateG2
216OS-01 Om Namo NarayanayaG0
217OS-02 Om Purnamadah PurnamidamG2
218GB-12 Ottaiyana ThuruthiaiG2
219GB-16 Pampu Chiiar Kompu ChittarG2
220CC-10 Panchama purusarthaAdi 7.85G2
221BS-09 Panthaas Tu Koti Sata Vatsara (34)5.34G3Watch Video (1)
222BG-19 Param Brahma Param Dhama10.12G1
223VM-04 Parihase Apyanya Priya2.16G3
224BG-16 Paritranaya Sadhunam4.8G1
225VM-02 Pasur Ekah Khaga Ekas4.64G2
226SB-46 Pasyesa me naryam ananta adye10.14.9G2
227BG-17 Patram Pushpam Phalam Toyam9.26G1
228GB-17 Piranthavargal IranthiduvarG2
229BG-28 Pitaaham Asya Jagato9.17G1
230CC-07 Prabhu kahe vaishnava sevaMad. 16.70G2
231SA-09 Prabhura SikshashtakaG2
232OV-62 Prataman Tu GurumG2Watch Video (1)
233OV-23 Prema Dhama Divya DirghaG3
234OV-43 Prema Nama Dana JanyaPg 307G2
235OV-36 Premadam Ca MeG2
236BS-13 Premanjana Cchurita Bhakti (38)5.38G3
237GB-15 Pulal Unnum AsaiyalG2
238OV-42 Raasaa Vahaa Haava SaaraaG3
239OV-30 Raasaavahaa Haava SaaraaG2
240OV-46 Raasatam SarasaarambheG2
241CC-29 Radha purna saktiMad. 24.187G2
242GB-26 Radhika Devi Kalana SvarupamG2
243BS-14 Ramadi Murtesu Kala (39)5.39G3
244DA-02 Rudantam Muhur NetraG2
245BG-57 Sa taya sraddhaya yuktasG1
246SB-34 Saalokya Saarsti SaamipyaG2
247SB-40 Saanketyam Paarihaasyam VaaG2
248SB-04 Sadhavo HrdayamG2
249CC-43 Sadhu sanga nama kirtanaG2
250CC-02 Sadhu sange krishna namaAdi 1.120G2
251OS-17 Sahasra Namnam PunyanamG2
252BS-02 Sahasra Patra Kamalam (02)5.2G3Watch Video (1)
253CC-15 Sakala jagate moreAdi 3.15G2
254BG-33 Samah Satrau Ca Mitre Ca12.18-19G1
255OV-31 Samsara Dukha Jaladha54G2
256BG-07 Sarva Dharman Parityajya18.66G1
257BG-49 Sarva karmany api sadaG1
258BG-25 Sarvasya Caaham15.15G1
259OV-44 Sarvesaam Api YajnaanaamG2
260CC-33 Sat sanga krsna sevaMad. 22.47G2
261OS-22 Sataam Nindaa NaamnahG2
262BG-20 Satatam Kirtayanto Mam9.14G1
263BG-31 Sattvam Rajas Tama Iti14.5G1
264SB-36 Shyamam Hirayna ParidhimG2
265CC-51 Siddhanta baliye citteG2
266SB-02 Sravanam Kirtanam VisnoG2
267OV-57 Sree Krishna Gopala Hare MukundaG2
268OV-29 Sri Krishna Caitanya21G2
269OV-60 Sri Krishna GopalG2
270OV-69 Sri Pada Kamala Sudha Rasa PaneG2
271OS-06 Sri Rama Rama RametiG0
272OV-53 Sringi Dhvamso Agni PanamG2
273BS-31 Sriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ (56)5.56G2
274BS-19 Srsti Sthiti Pralaya (44)5.44G3
275OS-40 Sudram Bhagavad BhaktamG2
276OV-50 Svarna Koti DarpanabhaG2
277GB-23 Svarna Varam Saci Suta BalamG2
278UP-07 Syat Krsna NamaG3
279BG-04 Tad Viddhi Prani Patena4.34G1
280SB-53 Tan Anadrtya Yo AvidvanG2
281UP-08 Tan Nama RupaG3
282SB-25 Tapah Saucam Daya SatyamG2
283CC-18 Tara madhye sarva srestha4.71G2
284BG-36 Tasmad Asaktah Satatam3.19G1
285SB-43 Tasmad Gurum PrapadyetaG2
286SB-07 Tavat Karmani KurvitaG2
287BG-13 Tesam Satata Yuktanam10.10G1
288BG-14 Tesham Evanu Kampartham10.11G1
289SB-30 Trayyaa Copanishadbhis CaG2
290BG-46 Tri Vidha Bhavati ShraddhaG1
291BG-40 Tri Vidham Naraka Syedam16.21G1
292SA-03 Trinad Api SunicenaG2
293OV-61 Tulasi Amrta JanmasiG2
294OV-40 Tulasi Dala MatrenaG2
295CC-23 Tulayama lavenapi naMad. 19.151G2
296BG-34 Urdhvam gacchanti satva stha14.18G1
297UP-03 Utsahan NiscayadG3
298UP-01 Vaco Vegam ManasaG3
299SB-41 Vadanti Tat Tattva VidasG2
300OV-55 Vaikuntha VasinoG2
301UP-09 Vaikunthaj Janito VaraG3
302OV-13 Vaivasvatantare BrahmanG2
303BS-03 Vamangad Asrjad Visnu (15)5.15G3Watch Video (1)
304OV-16 Vanca Kalpa TarubhyasG2
305GB-01 Vande Devam Sri Gurum1G2
306SB-09 Vande Nanda Vraja StrinamG2
307DA-04 Varam Deva Moksam Na MoksavadihmG2
308BG-30 Vasansi Jirnani Yatha Vihaya2.22G1
309OS-07 Vasudeva Sutham DevamG2
310BS-05 Venum Kvanandam (30)5.30G3Watch Video (1)
Watch Video (2)
311SB-50 Visnor Maya BhagavatiG2
312OV-35 Vraje Prasiddham NavanitaG2
313CC-25 Vrindavana purandaraAdi 8.31G2
314GB-24 Vrindavanam Ca Nawadwipa LokamG2
315OV-19 Vrindavanam ParityajyaG2
316OV-17 Vrindayai Tulasi DevyaiG0
317BS-27 Yac caksur esa (52)5.52G2
318BS-11 Yad Bhaava Bhaavita (36)5.36G3Watch Video (1)
319UG-01 Yad imam manasa vacaG2
320BG-29 Yada Yada hi Dharmasya4.7G1
321BS-22 Yah karanarnava jale (47)5.47G2
322BG-24 Yajna Sishtasinah Santo3.13G1
323BS-30 Yam Krodha Kama Sahaja (55)5.55G2
324BG-02 Yam Yam Vapi Smaran Bhavam8.6G1
325BG-15 Yanti Deva Vrtaa Devaan9.25G1
326CC-48 Yare dekha tare kahaG2
327BS-29 Yas tv indragopam (54)5.54G2
328BS-15 Yasya Prabha prabhavato (40)5.40G3
329OV-04 Yasya Prasadad Bhagavad8G2
330BS-32 Yasyah Sreyas Karam Nasti (60)5.60G2
331SB-26 Yasyaham AnugrhnamiG2
332BS-23 Yasyaika nisvasita (48)5.48G2
333BG-38 Yat Karoshi Yad Ashnasi9.27G1
334BS-25 Yat Pada Pallava Yugam (50)5.50G2
335SB-35 Yatha Taror Mula NishecanenaG2
336OV-33 Yatha Yatha Gaura Padara Vinde88G2
337SB-44 Yatha hi skantha sakhanamG2
338BG-45 Ye Apyanya Devata BhaktaG1
339BG-21 Ye Hi Sansparsha Ja Bhoga5.22G1
340SB-33 Ye Vaa Mayise Krta SauhrdaarthaaG2
341BG-37 Ye me Matam Idam Nityam3.31G1
342BG-47 Ye tu dharmamrtam idamG1
343BG-54 Ye tv aksharam anirdesyamG1
344BG-51 Yo yo yam yam tanum bhaktahG1
345GB-14 Yogam Yogam Yogam EntruG2
346BG-39 Yoginam Api Sarvesham6.47G1
347SA-07 Yuga itam NimeshenaG2
348CC-50 jaha bhagavata para vaishnavera sthaneG2