Self Excellence & Seva

 • iGokulam Learning Center
 • Character & Discipline
 • Leadership & Responsibility
 • Presentation Skills
 • Effective Communications
 • Family Values
 • Respecting Elders
 • Prison Ministry
 • Presidential Awards
 • Natural Health

Devotional Excellence

 • Learning Slokas
 • Bhajaneeya Singing Group
 • Vadya Instruments Group
 • Bhajan Albums Production
 • Gokul Studio
 • Dramas & Dances
 • Video Productions
 • Translations of Scriptures
 • Book Distributions
 • Home Programs

Contact & About Us

Quick Links

Slokas


Brahma Samhita #27 - Yac Caksur

Brahma Samhita #28 - Dharmo tha pāpa-nicayaḥ

Brahma Samhita #29 - Yas tv indragopam

Brahma Samhita #30 -Yam Krodha Kama Sahaja

All Slokas sorted by Title

 Sloka IDSloka TitleRefGradeVIDEO
1SB-42 Aadara ParicaryaayaamG2
2OS-28 Aahaara Suddhau Sattva Suddhih7.26.2G2
3SB-24 Abhyarthitas Tada TasmaiG2
4OV-18 Acarya Dharmam22G2
5SB-13 Acaryam Mam VijaniyanG2
6OS-27 Acharyam Etad Dhi Manusya Loke38G2
7OS-08 Acyutam Keshavam1G0
8SB-23 Adhyatmika Adibhir DukhairG2
9OV-65 Adiksitasya VamoruG2
10BS-08 Advaitam Acyutam Anadim (33)5.33G3Watch Video (1)
11BS-26 Agnir mahi gaganam (51)5.51G2Watch Video (1)
12OV-34 Agre Kurunaam Atha PaandaG2
13BG-11 Aham Sarvasya Prabhavo10.8G1
14OS-29 Ahara Nidra Bhaya Maithunam CaG2
15OS-25 Ahimsa Prathamam PushpamG3
16SB-21 Ahimsa Satyam AsteyamG2
17SB-12 Aho Bhagyam Aho BhagyamG2
18OV-59 Aho Tat ParamanandaG2
19BS-06 Aloka-Candraka (31)5.31G3Watch Video (1)
20CC-04 Alyabhilasita sunyamMad. 19.167G2
21CC-41 Amara bhaktera pujaG2
22BS-17 Ananda Cinmaya (42)5.42G3Watch Video (1)
23BS-12 Ananda Cinmaya Rasa (37)5.37G3Watch Video (1)
24OS-14 Ananta Samsara Samudra TaraVerse 1G2
25GB-22 Ananya Sevakam Atmani VedanamG2
26BG-18 Ananyas Cintayano Mam9.22G1
27OV-51 Anaradhya Radha Padambhoja RenumG2
28BS-07 Angani Yasya Sakalendriya (32)5.32G3Watch Video (1)
29OV-45 Antargato Api VedaanaamG2
30SB-47 Anujanihi Mam Krishna10.14.39G2
31BG-56 Apareyam itas tv anyamG1
32SA-08 Aslisya Va Pada Ratam Pinastu MamG2
33OV-49 Asurya Nama Te LokaG2
34UP-02 Atyahara Prayasas CaG3
35BG-09 Avajananti Mam Mudha9.11G1
36SA-05 Ayi Nanda Tanuja KinkaramG2
37BG-26 Ayuh Sattva - Triple Sloka17.8-10G1
38SB-51 Barhapidam Nata Vara VapuhG2
39SB-55 Barhapidam natavara vapuhG2
40OS-05 Bhaja Govindam Bhaja Govindam1G2
41OV-54 Bhajananda Samye ApiG2
42CC-37 Bhajanera madhye sresthaG2
43CC-14 Bhakta ama preme bandhiMad. 25. 127G2
44CC-30 Bhakta pada dhuli araMad. 22.47G2
45CC-59 Bhaktera dravya prabhu kariG2
46CC-44 Bhakti sadhana sresthaG2
47OS-30 Bhaktir Evainam NayatiG2
48OV-64 Bhaktis Tu Bhagavad BhkataG2
49BG-50 Bhaktya mam abhijanatiG1
50CC-01 Bharata bhumiteAdi 9.41G2
51BS-24 Bhasvan yathasma (49)5.49G2Watch Video (1)
52CC-56 Bhukti mukti adi vancaG2
53CC-19 Bhukti mukti sprha yavatMad. 19.176G2
54BG-55 Bhumir apo analo vayuhG1
55CC-39 Bolo krsna bhajo krsnaG2
56CC-09 Brahma anga kanti tanraMad. 20.159G2
57BG-53 Brahmana Kshatriya VishamG1
58CC-26 Brahmanda bharamite konaG2
59CC-28 Caitanya nityanandeG2
60BG-52 Catur Varnyam Maya SrstamG1
61SA-01 Ceto Darpana Marjanam Bhava MahaG2
62BG-03 Chatur Vidha Bhajante Mam7.16G1
63BS-04 Cintamani Prakara Sadmasu (29)5.29G3Watch Video (1)
64SB-32 Daakinyo Yaatudhaanyas CaG2
65UP-04 Dadati PratigrhnatiG3
66BG-06 Daivi Hy Esa Gunamayi7.14G1
67BG-44 Datavyam iti yad danamG1
68OV-20 Deva Siddha Mukta YuktaG2
69SB-11 Devarsi BhutaptaG2
70CC-31 Devarsi bhutaptaG2
71OV-47 Devi Krishna Mayi ProktaG2
72CC-08 Dharmacari madhye bahutaMad. 19.147-148G2
73BS-28 Dharmo 'tha pāpa-nicayaḥ (53) 5.53G2Watch Video (1)
74CC-58 Diksha kale bhakta kareG2
75BS-21 Dipacir eva dadhi (46)5.46G2Watch Video (1)
76VM-08 Divya kavya natakadiG2
77UP-06 Drstaih Svabhava JanitairG3
78CC-52 Eka anga sadhe kehaG2
79CC-22 Eka krsna name kareMad. 15.107G2
80GB-05 Ekam Devam GovindamG2
81OS-04 Ekam Sastram Devaki Putra GitamG2
82BS-10 Eko Apy Asau Racayitum (35)5.35G3Watch Video (1)
83OV-02 Etat Tulasi Patram1G2
84SB-31 Ete Camsa Kalah PumsahG2
85BG-41 Evam Satata Yukta YeG1
86OV-11 Gange Ca Yamuna1G0
87OS-03 Go-Koti Danam Grahane KhagasyaG2
88BS-18 Goloka Namni Nija Dhamni (43)5.43G3Watch Video (1)
89GB-28 Goloka Sundari Kanyaka SakhyamG2
90OS-16 Golokam Ca ParityajyaG2
91OV-38 Gopi Chandana LiptangamG2
92CC-27 Gramya katha na sunibeG2
93SB-49 Gunatmanas Te Api Gunan Vimatum10.14.7G3
94OS-19 Gurur Brahma Guru VishnuhG0
95GB-03 Hare Krishnam Govindam3G2
96OV-14 Hare Nama Krsna NamaText 23G3
97OV-27 Harer Nama Harer Nama3G2
98GB-25 Hari Dasa Giri Raja GovardhanamG2
99OV-01 He Krishna Karuna Sindho104G0
100OS-09 Hiranmayena Patrena15G2
101OS-24 Idam Sariram Parinama Pesalam37G3
102DA-05 Idam Te MukhambhojamG2
103OV-41 Isavasyam Idam SarvamG2
104BS-01 Ishwara Parama Krishna (01)5.1G2Watch Video (1)
Watch Video (2)
105CC-11 Ishwara swarupa bhaktaAdi 1.61G2
106DA-03 Itidrk Sva Lilabhir AnandaG2
107OS-26 Jaanami DharmamG2
108OS-12 Jalaja Nava LakshaniG2
109OV-52 Janame Janame Saba Pita MataG2
110SB-48 Jananta Eva Janantu10.14.38G2
111SB-01 Janmady Asya Yato1.1.1G2
112OV-70 Janmana Jayate SudrahG2
113OV-06 Jaya Radhe Jaya Krishna7.60G2
114VM-07 Jivann Eva Mrta Prayo5.25G2
115CC-05 Jivera svarupa hayaMad. 20.108G2
116OV-63 Jivitam Vishnu BhaktasyaG2
117CC-17 Jnana karma yoga dharmeAdi 17.75G2
118VM-09 Ka Tava Kanta Kas Tava Tanayah6.98G2
119BG-08 Kamais Tais Tair Hrita Jnana7.20G1
120OS-31 Kamam Tulikaya Karena HarinaG2
121OV-21 Kanaka KaminiG2
122GB-13 Kanda Kanda SasthiramG2
123CC-16 Kande bole ohe krishnaG2
124VM-01 Kara Tala Kalita Kapolo3.55G3
125OV-37 Karma Kanda Jnana KandaG2
126UP-10 Karmibhyah Parito HarehG3
127VM-06 Khaga Vrindam Pasu Vrindam7.28G2
128CC-40 Khanda khanda deha moraG2
129CC-21 Kiba vipra kiba nyasiMad. 8.128G2
130OV-32 Kim Brumo Anyatra KunthiG2
131SB-37 Kim Va Yogena SankhyenaG2
132OV-09 Kinkini Valaya Nupura DhariG2
133CC-53 Kona bhagye karo samsaraG2
134GB-27 Koti Sundaram Goloka VasamG2
135CC-13 Krishna bhakti janma mulaMad. 22.83G2
136CC-12 Krishna bhuli sei jivaMad. 20.117G2
137CC-03 Krishna mantra haite habeAdi 7.73G2
138OV-24 Krishnam Smaran JanamG3
139OV-48 Krishnam Smaran Janam CasyaG2
140GB-02 Krishnaya Govindaya2G2
141SB-14 Krishnaya VasudevayaG2
142OV-71 Krsna Krsna Krsna Ity Anta KaleG2
143OV-25 Krsna Prasadena Samasta Saila1G2
144SB-29 Krsna Varnam TvisakrsnamG2
145CC-38 Krsna bhakta niskamaG2
146CC-34 Krsna bhakti rasa bhavita matihMad. 8.70G2
147OV-12 Krsna krsna krsna krsnaG2
148CC-42 Krsna nama maha mantreraG2
149CC-20 Krsna tattva bhakti tattvaMad. 25.265G2
150CC-47 Krsna yadi chute bhakteG2
151CC-06 Krsna yadi krpa kareMad. 22:47G2
152UP-11 Krsnas yocchaih pranaya vasatih2G2
153UP-05 Krsneti Yasya GiriG3
154OV-10 Krsneti Yasya Giri Tam Manasa231.17G2
155BS-20 Ksiram yatha dadhi (45)5.45G2Watch Video (1)
156DA-07 Kuveratmajau Baddha MurtyaivaG2
157SB-15 Kvacid Rajamsi VimameG2
158CC-36 Loka dharma veda dharmaAdi. 1166-169G3
159VM-05 Ma Kuru Karma Na Yogam7.9G2
160BG-12 Mac Citta Mad Gata Prana10.9G1
161BG-48 Mac cittah sarva durganiG1
162VM-03 Maha Diptam Maha Ramyam7.62G2
163OV-03 Maha Prasade Govinde1G2
164CC-46 Mahat krpa bina konaG2
165BG-23 Mam Upetya Punar Janma8.15G1
166BG-01 Man Mana Bhava Mad Bhakto9.34G1
167GB-21 Mangalam Sri Gurum Suka PadamG2
168BG-10 Manushyanam Sahasreshu7.3G1
169SB-54 Matir Na Krsne ParatahG2
170BG-05 Maya Tatatvam Idam Sarvam9.4G1
171BS-16 Maya hi yasya (41)5.41G3Watch Video (1)
172CC-60 Mayare kariya jaya charanoG2
173CC-55 Mayavadi karma nishthaG2
174BG-42 Mayy Avesya Mano Ye MamG1
175OS-11 Mukam Karoti Vacalam1G2
176SA-04 Na Dhanam Na Janam Na SundarimG2
177SB-22 Na Kincit Sadhavo DhiraG2
178OV-66 Na Nama Sadrsam JnanamG2
179SB-17 Na Paramesthyam Na Mahendra DhisnyamG2
180BG-27 Na Tad Bhaasayate Suryo15.6G1
181BG-32 Na Tvevaaham Jaatu Naasam2.12G1
182OV-58 Naham Atmanam AsaseG2
183OS-13 Naham Vande4G3
184OS-18 Naham Vasami VaikuntheG2
185CC-35 Naham vipro na ca nara patirMad. 13.80G2
186BG-43 Nainam Chindati SastraniG1
187OS-10 Nama Cintamanih KrishnasG2
188SA-02 Nama Nama Kari BahudhaG2
189SB-03 Nama Sankirtanam YasyaG2
190OV-56 Nama SankitanamG2
191CC-32 Nama vinu kali kaleMad. 24.187G2
192OV-68 Namaiva Karanam JantorG2
193OV-67 Namaiva Parama MuktirG2
194DA-01 Namamisvaram Saccidananda RupamG2
195GB-04 Namas Te Guru DevayaG2
196OV-05 Namas Te Narasimhaya11G2
197DA-08 Namaste Stu Damne SphuradG2
198SB-45 Namo Anantaya Brhate10.85.39G2
199DA-06 Namo Deva Damodara AnandaG2
200OV-28 Namo Vedanta VedyaayaText 22G2
201CC-45 Namo brahmanya devayaG2
202OS-23 Narayana JagannathaG2
203OS-21 Narayano Api Vikrtim YatiG2
204OS-15 Nasta Dharme Na5G2
205SB-05 Nayam Sukhapo BhagavaG2
206SA-06 Nayanam Galad Asru DharayaG2
207SB-06 Nigama Kalpa TarorG2
208SB-10 Nimna Ganam Yatha GangaG2
209SB-16 Nirapeksham Munim SantamG2
210CC-24 Nitya bandha krsna haiteAntya 6.236G2
211CC-49 Nitya siddha krsna premaMad. 8.70G2
212OV-39 Nityam Karoti Yah PapiG2
213BG-35 Niyatam Kuru Karma Tvam3.8G1
214SB-56 No AudioG2
215SB-27 Nr-Deham Adyam SulabhamG2
216SB-39 Nunam Pramattah Kurute VikarmaG2
217GB-11 Odi Odi Odi OdiG2
218GB-18 Odu Odu Odu OduG2
219OV-08 Om Ajnana-TimiranthasyaG0
220SB-52 Om Namas Tubhyam BhagavateG2
221OS-01 Om Namo NarayanayaG0
222OS-02 Om Purnamadah PurnamidamG2
223GB-12 Ottaiyana ThuruthiaiG2
224GB-16 Pampu Chiiar Kompu ChittarG2
225CC-10 Panchama purusarthaAdi 7.85G2
226BS-09 Panthaas Tu Koti Sata Vatsara (34)5.34G3Watch Video (1)
227BG-19 Param Brahma Param Dhama10.12G1
228VM-04 Parihase Apyanya Priya2.16G3
229BG-16 Paritranaya Sadhunam4.8G1
230VM-02 Pasur Ekah Khaga Ekas4.64G2
231SB-46 Pasyesa me naryam ananta adye10.14.9G2
232BG-17 Patram Pushpam Phalam Toyam9.26G1
233GB-17 Piranthavargal IranthiduvarG2
234BG-28 Pitaaham Asya Jagato9.17G1
235CC-07 Prabhu kahe vaishnava sevaMad. 16.70G2
236SA-09 Prabhura SikshashtakaG2
237OV-62 Prataman Tu GurumG2Watch Video (1)
238OV-23 Prema Dhama Divya DirghaG3
239OV-43 Prema Nama Dana JanyaPg 307G2
240OV-36 Premadam Ca MeG2
241BS-13 Premanjana Cchurita Bhakti (38)5.38G3Watch Video (1)
242GB-15 Pulal Unnum AsaiyalG2
243OV-42 Raasaa Vahaa Haava SaaraaG3
244OV-30 Raasaavahaa Haava SaaraaG2
245OV-46 Raasatam SarasaarambheG2
246CC-29 Radha purna saktiMad. 24.187G2
247GB-26 Radhika Devi Kalana SvarupamG2
248BS-14 Ramadi Murtesu Kala (39)5.39G3Watch Video (1)
249DA-02 Rudantam Muhur NetraG2
250BG-57 Sa taya sraddhaya yuktasG1
251SB-34 Saalokya Saarsti SaamipyaG2
252SB-40 Saanketyam Paarihaasyam VaaG2
253SB-04 Sadhavo HrdayamG2
254CC-43 Sadhu sanga nama kirtanaG2
255CC-02 Sadhu sange krishna namaAdi 1.120G2
256OS-17 Sahasra Namnam PunyanamG2
257BS-02 Sahasra Patra Kamalam (02)5.2G3Watch Video (1)
258CC-15 Sakala jagate moreAdi 3.15G2
259BG-33 Samah Satrau Ca Mitre Ca12.18-19G1
260OV-31 Samsara Dukha Jaladha54G2
261CC-57 Sarana lana kareG2
262BG-07 Sarva Dharman Parityajya18.66G1
263BG-49 Sarva karmany api sadaG1
264BG-25 Sarvasya Caaham15.15G1
265OV-44 Sarvesaam Api YajnaanaamG2
266CC-33 Sat sanga krsna sevaMad. 22.47G2
267OS-22 Sataam Nindaa NaamnahG2
268BG-20 Satatam Kirtayanto Mam9.14G1
269BG-31 Sattvam Rajas Tama Iti14.5G1
270SB-36 Shyamam Hirayna ParidhimG2
271CC-51 Siddhanta baliye citteG2
272SB-02 Sravanam Kirtanam VisnoG2
273GB-07 Sravane GurudevG2
274OV-57 Sree Krishna Gopala Hare MukundaG2
275OV-29 Sri Krishna Caitanya21G2
276OV-60 Sri Krishna GopalG2
277OV-69 Sri Pada Kamala Sudha Rasa PaneG2
278OS-06 Sri Rama Rama RametiG0
279OV-53 Sringi Dhvamso Agni PanamG2
280BS-31 Sriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ (56)5.56G2
281BS-19 Srsti Sthiti Pralaya (44)5.44G3Watch Video (1)
282OS-40 Sudram Bhagavad BhaktamG2
283OV-50 Svarna Koti DarpanabhaG2
284GB-23 Svarna Varam Saci Suta BalamG2
285UP-07 Syat Krsna Nama CaritadiG3
286BG-04 Tad Viddhi Prani Patena4.34G1
287SB-53 Tan Anadrtya Yo AvidvanG2
288UP-08 Tan Nama RupaG3
289SB-25 Tapah Saucam Daya SatyamG2
290CC-18 Tara madhye sarva srestha4.71G2
291BG-36 Tasmad Asaktah Satatam3.19G1
292SB-43 Tasmad Gurum PrapadyetaG2
293SB-07 Tavat Karmani KurvitaG2
294BG-13 Tesam Satata Yuktanam10.10G1
295BG-14 Tesham Evanu Kampartham10.11G1
296SB-30 Trayyaa Copanishadbhis CaG2
297BG-46 Tri Vidha Bhavati ShraddhaG1
298BG-40 Tri Vidham Naraka Syedam16.21G1
299SA-03 Trinad Api SunicenaG2
300OV-61 Tulasi Amrta JanmasiG2
301OV-40 Tulasi Dala MatrenaG2
302CC-23 Tulayama lavenapi naMad. 19.151G2
303BG-34 Urdhvam gacchanti satva stha14.18G1
304UP-03 Utsahan NiscayadG3
305UP-01 Vaco Vegam ManasaG3
306SB-41 Vadanti Tat Tattva VidasG2
307OV-55 Vaikuntha VasinoG2
308UP-09 Vaikunthaj Janito VaraG3
309OV-13 Vaivasvatantare BrahmanG2
310BS-03 Vamangad Asrjad Visnu (15)5.15G3Watch Video (1)
311OV-16 Vanca Kalpa TarubhyasG2
312GB-01 Vande Devam Sri Gurum1G2
313SB-09 Vande Nanda Vraja StrinamG2
314DA-04 Varam Deva Moksam Na MoksavadihmG2
315CC-54 Varam huta vaha jvalaG2
316BG-30 Vasansi Jirnani Yatha Vihaya2.22G1
317OS-07 Vasudeva Sutham DevamG2
318BS-05 Venum Kvanandam (30)5.30G3Watch Video (1)
Watch Video (2)
319SB-50 Visnor Maya BhagavatiG2
320OV-35 Vraje Prasiddham NavanitaG2
321CC-25 Vrindavana purandaraAdi 8.31G2
322GB-24 Vrindavanam Ca Nawadwipa LokamG2
323OV-19 Vrindavanam ParityajyaG2
324OV-17 Vrindayai Tulasi DevyaiG0
325BS-27 Yac caksur esa (52)5.52G2Watch Video (1)
326BS-11 Yad Bhaava Bhaavita (36)5.36G3Watch Video (1)
327UG-01 Yad imam manasa vacaG2
328BG-29 Yada Yada hi Dharmasya4.7G1
329BS-22 Yah karanarnava jale (47)5.47G2Watch Video (1)
330BG-24 Yajna Sishtasinah Santo3.13G1
331BS-30 Yam Krodha Kama Sahaja (55)5.55G2Watch Video (1)
332BG-02 Yam Yam Vapi Smaran Bhavam8.6G1
333BG-15 Yanti Deva Vrtaa Devaan9.25G1
334CC-48 Yare dekha tare kahaG2
335BS-29 Yas tv indragopam (54)5.54G2Watch Video (1)
336BS-15 Yasya Prabha prabhavato (40)5.40G3Watch Video (1)
337OV-04 Yasya Prasadad Bhagavad8G2
338BS-32 Yasyah Sreyas Karam Nasti (60)5.60G2Watch Video (1)
339SB-26 Yasyaham AnugrhnamiG2
340BS-23 Yasyaika nisvasita (48)5.48G2
341BG-38 Yat Karoshi Yad Ashnasi9.27G1
342BS-25 Yat Pada Pallava Yugam (50)5.50G2Watch Video (1)
343SB-35 Yatha Taror Mula NishecanenaG2
344OV-33 Yatha Yatha Gaura Padara Vinde88G2
345SB-44 Yatha hi skantha sakhanamG2
346BG-45 Ye Apyanya Devata BhaktaG1
347BG-21 Ye Hi Sansparsha Ja Bhoga5.22G1
348SB-33 Ye Vaa Mayise Krta SauhrdaarthaaG2
349BG-37 Ye me Matam Idam Nityam3.31G1
350BG-47 Ye tu dharmamrtam idamG1
351BG-54 Ye tv aksharam anirdesyamG1
352BG-51 Yo yo yam yam tanum bhaktahG1
353GB-14 Yogam Yogam Yogam EntruG2
354BG-39 Yoginam Api Sarvesham6.47G1
355SA-07 Yuga itam NimeshenaG2
356CC-50 jaha bhagavata para vaishnavera sthaneG2